Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
г. Киев,
ул. Комбинатная, 25

kredit

Порядок придбання житла за програмою кредитування «Житло в кредит» від АБ «Укргазбанк» для придбання нерухомості на первинному ринку:

Умови кредитування

Можлива сума кредиту (гривень) Строк кредитування Максимальний розмір кредиту Фіксована процентна ставка
(на весь строк дії кредитного договору)
 від 10 000,00
до 1 000 000,00
 до 20 років Не більше 70%  від ринкової вартості майнових прав на нерухомість/вартості цінних паперів (з врахуванням ПДВ), яка визначена акредитованим суб’єктом оціночної діяльності  19,4% в UAH
Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними)
Найменування послуги Періодичність застосування Тариф Обґрунтування вартості послуги
Платежі за надані супутні послуги на користь Банку:
Комісія за надання кредиту (сплачується у день укладання кредитного договoру) одноразово від 1,5% Вартість встановлюється банком на підставі ст.1. З-ну України «Про господарські товариства» та ст.47 З-ну України «Про банки та банківську діяльність»
Реєстрація у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (вартість однієї операції) одноразово при видачі кредиту та додатково при необхідності 120,00 грн. Тариф встановлюється в залежності від собівартості послуги, визнченої банком дохідності операції та кон’юнктури ринку
 Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб:
ПОСЛУГИ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Оцінка заставного майна (квартира, домоволодіння) здійснюється акредитованим у Банку  суб’єктом оціночної діяльності Обов’язково одноразово при видачі кредиту та додатково при необхідності від 600 грн. Вартість договірна (ст. 11 З-ну України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»)
ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Страхування предмету  іпотеки (у разі, якщо при наданні кредитних коштів в забезпечення передавються майнові права, страхування предмету  іпотеки  здійснюється після введення в експлуатацію об’єкту будівництва ) щорічно від 0,3% від вартості предмету іпотеки Вартість встановлюється страховою компанією на підставі ст. 1. З-ну України «Про господарські товариства» та ст 10. З-ну України «Про стахування»
 Страхування  особисто Позичальника (вибирається один із видів страхування):
від нещасного випадку щорічно від 0,45% від розміру кредиту Вартість встановлюється страховою компанією на підставі ст. 1. З-ну України «Про господарські товариства» та ст. 10 З-ну України «Про стахування»
за договором страхування життя щорічно від 0,6% від розміру кредиту Вартість встановлюється страховою компанією на підставі ст. 1. З-ну України «Про господарські товариства» та ст. 10 З-ну України «Про стахування»
ПОСЛУГИ  НОТАРІУСА
Оформлення договору забезпечення, що включає: отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна щодо об’єкту нерухомості; отримання витягу з ДРОРМ(у) щодо сторін про перевірку наявності/відустності будь-яких обтяжень (у тому числі податкових застав); використання бланків суворої звітності для посвідчення договору забезпечення та державної реєстрації обтяження (обтяження іпотекою) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. одноразово від 2500 грн. Закон України «Про нотаріат».
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 22.02.2012р. № 296/5.
Примірне положення «Про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру», що затверджене наказом Міністерства юстиції України від 04.01.1998р. № 3/5.
Збір на обов’язкове пенсійне страхування (при набутті права власності на нерухоме майно) одноразово 1% від вартості нерухомого майна, що зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»
Державне мито за посвідчення договору іпотеки одноразово  0,01 % вартості предмета іпотеки, зазначеної в іпотечному договорі Декрет КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993р.

У разі змін окремих умов кредитування або у разі виникнення додаткових умов кредитування протягом строку користування кредитом банком буде повідомлено позичальника додатково листом, або у телефонному режимі, або усно про їх зміну та вартість, а також про строк, протягом якого діятимуть такі умови.

Орієнтовна сукупна вартість кредиту, яка розрахована з урахуванням: Можливе min.-max. значення Пояснення
1)процентної ставки за кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов’язань споживача, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту (у тому числі на користь третіх осіб — страховиків, оцінювачів, реєстраторів, нотаріусів тощо);
2)варіантів погашення кредиту, уключаючи кількість платежів, їх періодичність та обсяги;
3) можливості та умов дострокового повернення кредиту;
19,0-28,0%річних залежить від конкретних умов кредитування (строку, процентної ставки, тощо) та вартості фактично оплачених послуг на користь третіх осіб.
Кредити фізичним особам надаються у формі банківського кредиту на споживчі цілі, а саме: Короткий опис відмінності у наведених формах кредитування полягають у:
на придбання рухомого майна;
на придбання нерухомого майна на вторинному/первинному ринку;
на споживчі цілі під забезпечення рухомого/нерухомого майна або без забезпечення;
на споживчі цілі у формі овердрафту, кредиту, кредитної лінії.
наявності або відсутності забезпечення по кредиту;
цільового використання кредитних коштів;
строків, процентних ставок за кредитом;
переліку/вартості супутніх послуг.